Chính sách Riêng tư

Chính sách bảo mật này (“Chính sách quyền riêng tư”) cho bạn biết về cách Duyenhaimiennam.vn. và / hoặc các công ty con, nhân viên của nó (nếu có) (“Duyenhaimiennam.vn” hoặc “chúng tôi”) sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Trừ khi được định nghĩa khác ở đây, các thuật ngữ viết hoa sẽ có ý nghĩa như được quy định trong Thỏa thuận người dùng.

1. Phạm vi áp dụng

Chính sách riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi trên trang web của Duyenhaimiennam.vn (“Trang web”). Tùy thuộc vào các yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi cố gắng cung cấp một tập hợp các thực tiễn về quyền riêng tư nhất quán trong cộng đồng giao dịch Duyenhaimiennam.vn toàn cầu. Chúng tôi chắc chắn rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là và vẫn hợp pháp và việc xử lý đó dựa trên sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể như được mô tả ở đây. Khi cần thiết, sự đồng ý của bạn phải được đưa ra bằng một hành động khẳng định rõ ràng khi đăng ký. Chính sách riêng tư này có hiệu lực khi hành động đó.

2. Thu thập dữ liệu

Bạn có thể duyệt Trang web của chúng tôi mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bản thân. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình, bạn sẽ không ẩn danh với chúng tôi.

 • Địa chỉ e-mail, địa chỉ thực và (tùy thuộc vào dịch vụ được sử dụng);
 • Thông tin giao dịch dựa trên các hoạt động của bạn trên Trang web (chẳng hạn như mua, bán, mặt hàng và nội dung bạn tạo hoặc liên quan đến tài khoản của bạn);
 • Vận chuyển, thanh toán và các thông tin khác mà bạn cung cấp để mua hoặc vận chuyển một mặt hàng;
 • Trò chuyện, giải quyết tranh chấp, thư từ qua Trang web của chúng tôi và thư từ được gửi cho chúng tôi;
 • Thông tin khác từ sự tương tác của bạn với Trang web, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi, bao gồm thông tin máy tính và kết nối, số liệu thống kê về lượt xem trang, lưu lượng truy cập đến và đi từ Trang web, dữ liệu quảng cáo, cookie, địa chỉ IP và thông tin nhật ký web chuẩn;
 • Thông tin từ các công ty khác, chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học và lưu lượng truy cập;
 • Thông tin bổ sung khác từ các bên thứ ba (ví dụ: nếu bạn phải trả một khoản nợ cho Duyenhaimiennam.vn, chúng tôi thường sẽ tiến hành kiểm tra tín dụng bằng cách thu thập thông tin bổ sung về bạn từ văn phòng tín dụng, nếu được pháp luật cho phép; hoặc nếu thông tin bạn cung cấp không thể được xác minh , chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi thông tin bổ sung, chẳng hạn như bằng lái xe, bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc hóa đơn tiện ích gần đây hoặc thông tin khác xác nhận địa chỉ của bạn hoặc trả lời các câu hỏi bổ sung trực tuyến để giúp xác minh thông tin của bạn).

Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu và trong một số trường hợp nhất định có thể ngăn chúng tôi thu thập dữ liệu đó bằng cách gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu "liên hệ với chúng tôi" trên Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân được yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hoặc với chất lượng dịch vụ cao hoặc phản hồi thông tin liên lạc của bạn.

3. Marketing

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cải thiện và cá nhân hóa các dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những dữ liệu đó vì Duyenhaimiennam.vn có lợi ích hợp pháp để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, chỉ cần cho biết sở thích của bạn khi bạn trở thành thành viên của Duyenhaimiennam.vn (hoặc trang trạng thái tài khoản tương tự) hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong email hoặc từ liên kết trên quảng cáo. Ngay cả khi bạn hủy đăng ký một số đăng ký email, chúng tôi vẫn có thể cần gửi email cho bạn với thông tin giao dịch quan trọng hoặc thông tin không phải là quảng cáo khác. Nếu bạn chọn cá nhân hóa trải nghiệm của mình với Duyenhaimiennam.vn thông qua đăng nhập của bên thứ ba như Google hoặc Facebook. Chúng tôi sẽ tự động kích hoạt tài khoản của bạn và đăng ký cho bạn các thủ tục email giao dịch nhất định của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận những thông báo này, bạn có thể hủy đăng ký qua email bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn quản lý dữ liệu nào nhận được bởi Duyenhaimiennam.vn thông qua loại đăng nhập tài khoản này, vui lòng tham khảo tài khoản của bạn trực tiếp với dịch vụ đó.

4. Mục đích

Mục đích chính của chúng tôi trong việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân là cung cấp cho bạn trải nghiệm an toàn, trơn tru, hiệu quả và tùy chỉnh. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập và xử lý cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng mà bạn yêu cầu;
 • Giải quyết tranh chấp, thu phí và khắc phục sự cố;
 • Để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp và thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi;
 • Để tùy chỉnh, đo lường và cải thiện các dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi;
 • Tiếp thị, cập nhật dịch vụ và khuyến mại dựa trên sở thích giao tiếp của bạn;
 • Để so sánh thông tin về độ chính xác và xác minh thông tin đó với các bên thứ ba.

Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân. Khi bạn đã đồng ý cho các hoạt động xử lý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp, ví dụ: cho các mục đích đào tạo nội bộ và đảm bảo chất lượng, để xác minh tính chính xác của thông tin, để cung cấp hỗ trợ khách hàng và cho các mục đích hợp pháp khác.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể được yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền hoặc nghĩa vụ thuế của chúng tôi.

Trong trường hợp chúng tôi dự định xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác với mục đích mà chúng được thu thập, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trước khi xử lý thêm thông tin về mục đích khác đó và thông tin cần thiết hoặc thông tin chung khác. Tuy nhiên, chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp thông tin khi bạn đã có thông tin đó, nơi mà việc ghi lại hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân được quy định rõ ràng theo luật hoặc nơi việc cung cấp thông tin cho bạn là không thể hoặc liên quan đến nỗ lực không cân xứng (ví dụ: , nơi xử lý được thực hiện cho mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng hoặc mục đích thống kê).

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ miễn là bạn có mối quan hệ với chúng tôi hoặc, nếu bạn không có mối quan hệ với chúng tôi ngoài giao tiếp này, trong một khoảng thời gian hợp lý cho phép chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng Trang web của chúng tôi.

5. Phương thức chia sẻ dữ liệu cá nhân của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ, với các thành viên trong gia đình công ty của chúng tôi và với các bên bên ngoài được chọn như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi làm như vậy để có thể thực hiện các yêu cầu của bạn, trả lời các câu hỏi của bạn, cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo, để đáp ứng các yêu cầu tiết lộ pháp lý, để xác minh hoặc thực thi các chính sách của chúng tôi, để phát hiện và bảo vệ chống lại các hành vi bất hợp pháp như gian lận, sở hữu trí tuệ vi phạm, vi phạm bản quyền và rửa tiền hoặc bất kỳ lỗ hổng kỹ thuật hoặc bảo mật nào, để ứng phó với trường hợp khẩn cấp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bất kỳ ai.

Chúng tôi có thể truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên bên ngoài sau:

 • Amazon Web Services (US)
 • Google Tag Manager (US) 
 • Google Analytics (US)
 • Google – AdSense (US)
 • Google – DataStudio (US)
 • Google – Doubleclick (US)
 • Hotjar (EU)
 • Mailchimp (US)
 • Pipedrive (EU)
 • Zapier (US)
 • Zendesk (US)
 • Mixpanel (US)
 • Criteo (US)
 • Sendgrid (US)
 • Intercom (US)
 • Facebook Pixel (US)

Chúng tôi sẽ chỉ gửi dữ liệu cá nhân được thu thập trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đến các quốc gia không thuộc EEA trong trường hợp việc chuyển như vậy được bạn yêu cầu, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc để làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để trợ giúp điều hành công việc kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan.

6. Hoạt động được liên kết với ID người dùng

Tất cả hoạt động của bạn trên Trang web của chúng tôi đều có thể theo dõi được bằng ID người dùng của bạn. Duyenhaimiennam.vn có quyền gửi thông báo cho bên thứ 3 về hoạt động đáng ngờ và vi phạm chính sách trên Trang web của chúng tôi và đề cập đến User ID và các mục cụ thể.

7. Sử dụng thông tin từ Duyenhaimiennam.vn

Duyenhaimiennam.vn cho phép bạn chia sẻ thông tin cá nhân và tài chính để hoàn tất các giao dịch. Chúng tôi khuyến khích bạn tiết lộ các thực tiễn về quyền riêng tư của mình và tôn trọng quyền riêng tư của những người dùng khác. Chúng tôi không thể đảm bảo quyền riêng tư hoặc bảo mật thông tin của bạn và do đó chúng tôi khuyến khích bạn đánh giá các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của đối tác thương mại trước khi tham gia giao dịch và chọn chia sẻ thông tin của bạn. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi chỉ cho phép truy cập hạn chế vào thông tin liên hệ, vận chuyển và tài chính của người dùng khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của bạn. Khi người dùng tham gia vào một giao dịch, họ có thể có quyền truy cập vào tên, ID người dùng, địa chỉ email của nhau và các thông tin liên hệ và giao hàng khác. Trong mọi trường hợp, bạn phải cho người dùng khác cơ hội tự xóa họ khỏi cơ sở dữ liệu của bạn và có cơ hội xem lại thông tin bạn đã thu thập về họ.

Bạn đồng ý chỉ sử dụng thông tin người dùng cho:

 • Các mục đích liên quan đến giao dịch Duyenhaimiennam.vn mà không phải là các thông điệp thương mại không được yêu cầu;
 • Sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Duyenhaimiennam.vn (ví dụ: ký quỹ, bảo hiểm, vận chuyển và khiếu nại gian lận) hoặc
 • Các mục đích khác mà người dùng đã đồng ý lựa chọn một cách rõ ràng.

8. Cookies

Chúng tôi sử dụng "cookie" (các tệp nhỏ được đặt trong ổ cứng của bạn) trên một số trang nhất định của chúng tôi để giúp phân tích luồng trang web của chúng tôi; tùy chỉnh các dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi; đo lường hiệu quả quảng cáo, đồng thời thúc đẩy sự tin tưởng và an toàn.

Hầu hết các trình duyệt internet được tự động thiết lập để chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Vui lòng tham khảo khu vực trợ giúp và hỗ trợ trên trình duyệt internet của bạn để biết hướng dẫn về cách chặn hoặc xóa cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie cần thiết), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc các phần của trang web của chúng tôi.

Một số điều quan trọng bạn nên biết về cookie là:

 • Chúng tôi cung cấp một số tính năng nhất định chỉ có sẵn thông qua việc sử dụng cookie.
 • Chúng tôi sử dụng cookie để giúp nhận dạng bạn và duy trì trạng thái đăng nhập của bạn.
 • Hầu hết các cookie là "cookie phiên", nghĩa là chúng sẽ tự động bị xóa khỏi ổ cứng của bạn khi kết thúc phiên.
 • Bạn luôn có quyền từ chối cookie của chúng tôi, mặc dù làm như vậy có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng một số Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn có thể gặp cookie từ các bên thứ ba trên các trang nhất định của Trang web mà chúng tôi không kiểm soát. (Ví dụ: nếu bạn xem một trang web do người dùng khác tạo, có thể có một cookie được đặt bởi trang web đó.)

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ, mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không có quyền kiểm soát.

9. Không có Spam, Phần mềm gián điệp hoặc Giả mạo

Chúng tôi và người dùng của chúng tôi không dung thứ cho thư rác. Đảm bảo đặt tùy chọn thông báo Duyenhaimiennam.vn của bạn để chúng tôi liên lạc với bạn theo ý muốn. Bạn không được cấp phép để thêm người dùng Duyenhaimiennam.vn khác, ngay cả người dùng đã mua một mặt hàng từ bạn, vào danh sách gửi thư của bạn (email hoặc thư thực) mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ. Để báo cáo thư rác hoặc email giả mạo liên quan đến Duyenhaimiennam.vn cho Duyenhaimiennam.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn không được sử dụng các công cụ liên lạc của chúng tôi để gửi thư rác hoặc gửi nội dung vi phạm Thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Chúng tôi tự động quét và có thể lọc thư theo cách thủ công để kiểm tra thư rác, vi rút, tấn công lừa đảo và hoạt động độc hại khác hoặc nội dung bất hợp pháp hoặc bị cấm, nhưng chúng tôi không lưu trữ vĩnh viễn các thư được gửi qua các công cụ này.

10. Bảo vệ tài khoản người dùng

Mật khẩu của bạn là chìa khóa cho tài khoản của bạn. Sử dụng các số, chữ cái và ký tự đặc biệt duy nhất và không tiết lộ mật khẩu Duyenhaimiennam.vn của bạn cho bất kỳ ai. Nếu bạn chia sẻ mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân của mình với người khác, hãy nhớ rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện nhân danh tài khoản của mình. Nếu bạn mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, bạn có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu cá nhân của mình và có thể phải chịu các hành động ràng buộc pháp lý được thực hiện thay mặt cho bạn. Do đó, nếu mật khẩu của bạn bị xâm phạm vì bất kỳ lý do gì, bạn nên thông báo ngay cho Duyenhaimiennam.vn và thay đổi mật khẩu của mình.

11. Quyền của bạn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có một số quyền được liệt kê bên dưới về cách dữ liệu được xử lý và có thể thực hiện các quyền này bất kỳ lúc nào.

Quyền được thông báo. Bạn có quyền được thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình một cách rõ ràng, dễ tiếp cận và dễ hiểu. Chính sách riêng tư này được cung cấp cho bạn liên quan đến quyền đó.
Quyền truy cập, sửa chữa và cập nhật. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Duyenhaimiennam.vn. Nói chung, chúng tôi sẽ không sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thủ công vì rất khó xác minh danh tính của bạn từ xa. Nếu bạn muốn cải chính hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân được tiết lộ trong một bài đăng công khai, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đáp ứng yêu cầu của bạn theo các yêu cầu pháp lý.
Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền (i) yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu đó ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy đọc được và / hoặc (ii) truyền những dữ liệu đó đến một bộ điều khiển khác.
Quyền được lãng quên. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đáp ứng yêu cầu của bạn theo các yêu cầu pháp lý. Nếu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào và chúng tôi không bị pháp luật yêu cầu lưu giữ dữ liệu đó, chúng tôi sẽ làm những gì có thể để xóa dữ liệu đó.
Quyền hạn chế xử lý. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, chẳng hạn như khi bạn tranh cãi về độ chính xác của dữ liệu cá nhân hoặc nếu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết để xử lý mà do bạn yêu cầu liên quan đến bất kỳ khiếu nại pháp lý nào.
Quyền phản đối. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền phản đối một số hình thức xử lý nhất định, bao gồm cả xử lý để tiếp thị trực tiếp và lập hồ sơ.
Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát liên quan về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn có quyền rút lại bất kỳ sự đồng ý nào được đưa ra đối với việc xử lý dữ liệu của bạn (tức là, chúng tôi dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn), bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào (mặc dù nếu bạn làm như vậy , điều đó không có nghĩa là bất kỳ điều gì chúng tôi đã làm với dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn cho đến thời điểm đó là bất hợp pháp). Bạn có thể rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết được cung cấp bên dưới.
Quyền liên quan đến ra quyết định tự động. Bạn có quyền không phải tuân theo một quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động và tạo ra các ảnh hưởng pháp lý hoặc đáng kể khác đối với bạn. Đặc biệt, bạn có quyền:
để có được sự can thiệp của con người;
để bày tỏ quan điểm của bạn;
để có được giải thích về quyết định đạt được sau khi đánh giá; và
để thách thức một quyết định như vậy.
Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu "liên hệ với chúng tôi" trên Trang web của chúng tôi.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đóng tài khoản của bạn và xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi chế độ xem càng sớm càng tốt, dựa trên hoạt động tài khoản của bạn và theo luật hiện hành. Chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân từ các tài khoản đã đóng để tuân thủ pháp luật, ngăn chặn gian lận, thu bất kỳ khoản phí nào còn nợ, giải quyết tranh chấp, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi và thực hiện các hành động khác được pháp luật cho phép.

12. Bảo mật

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi coi dữ liệu cá nhân như một tài sản phải được bảo vệ và sử dụng rộng rãi các công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý, v.v.) để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, như bạn có thể biết, các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp các đường truyền hoặc thông tin liên lạc riêng tư và những người dùng khác có thể lạm dụng hoặc sử dụng sai dữ liệu cá nhân của bạn mà họ thu thập từ Trang web. Do đó, mặc dù chúng tôi làm việc rất tích cực để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không hứa và bạn không nên mong đợi rằng dữ liệu cá nhân hoặc thông tin liên lạc riêng tư của bạn sẽ luôn ở chế độ riêng tư.

13. Bên thứ ba

Trừ khi được bao gồm rõ ràng trong Chính sách Riêng tư này, tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn. Nếu bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho người khác, cho dù họ là người mua hay người bán trên Trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác trên internet, các quy tắc khác nhau có thể áp dụng cho việc họ sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân mà bạn tiết lộ cho họ. Duyenhaimiennam.vn không kiểm soát các Chính sách riêng tư của các bên thứ ba và bạn phải tuân theo các Chính sách riêng tư của các bên thứ ba đó nếu có. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi trước khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho người khác.

14. Tổng quan

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên Trang web. Tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày chúng được đăng trên Trang web. Nếu câu hỏi của bạn không được trả lời trực tuyến, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline

 

Nhận thông tin

Để nhận các thông tin mới, nóng về thị trường Bất động sản Miền Nam.

Bằng cách click Đăng ký, bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách riêng tư của chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã đăng ký!