Điều khoản sử dụng

1. Tại sao phải chấp nhận Điều khoản sử dụng của Duyenhaimiennam.vn

Các điều khoản sử dụng được trình bày dưới đây (gọi chung là "Điều khoản sử dụng") áp dụng cho tất cả người dùng trên duyenhaimiennam.vn bao gồm cả Nhà quảng cáo. Duyenhaimiennam.vn cung cấp một bộ sưu tập các dịch vụ trực tuyến, (gọi chung là "Dịch vụ") tuân theo Điều khoản Sử dụng. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Điều khoản sử dụng. Duyenhaimiennam.vn cung cấp cho bạn Dịch vụ để đổi lấy việc bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Điều khoản Sử dụng áp dụng cho tất cả các bài đăng, tin nhắn, văn bản, tệp, hình ảnh, ảnh, video, âm thanh hoặc các tài liệu khác (gọi chung là "Nội dung") trên duyenhaimiennam.vn.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn đồng ý tuân theo mọi nguyên tắc đã đăng hiện hành cho tất cả Dịch vụ, có thể thay đổi theo thời gian. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản sử dụng, bất kỳ hướng dẫn nào hoặc bất kỳ sửa đổi nào tiếp theo hoặc trở nên không hài lòng với Duyenhaimiennam.vn theo bất kỳ cách nào, thì cách duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Duyenhaimiennam.vn có quyền, nhưng không bắt buộc, thực thi Điều khoản Sử dụng.

Nếu bạn muốn đăng quảng cáo trên Duyenhaimiennam.vn, bạn phải đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này. Bằng cách đăng một quảng cáo trên Duyenhaimiennam.vn, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không đăng bất kỳ quảng cáo nào trên Duyenhaimiennam.vn. Bất kỳ và tất cả các quảng cáo bạn đăng sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản Sử dụng này.

2. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng

Duyenhaimiennam.vn có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi xuất bản. Bạn phải xem lại thỏa thuận này một cách thường xuyên để đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với các Điều khoản Sử dụng hiện tại.

3. Nội dung

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với mọi Nội dung là tài sản của hoặc được sử dụng với sự cho phép của Duyenhaimiennam.vn và được bảo vệ bởi luật hiện hành. Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung được đăng trên, được truyền qua hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ, là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội dung đó. Cụ thể hơn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với từng mục riêng lẻ (gọi chung là "Mục") của Nội dung mà bạn đăng hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Duyenhaimiennam.vn không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ và bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung xúc phạm, khiếm nhã, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc có thể bị phản đối. Duyenhaimiennam.vn, dưới bất kỳ hình thức nào không đảm bảo tính bảo mật cũng như quyền riêng tư của bạn khi tham gia liên hệ với những người khác thông qua trang web Duyenhaimiennam.vn.

Hơn nữa, trang web Duyenhaimiennam.vn và Nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, hoàn toàn độc lập với Duyenhaimiennam.vn. Nếu bạn liên kết đến các trang web khác, bạn tự chịu trách nhiệm của mình. Duyenhaimiennam.vn tuyên bố rõ ràng rằng không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trang web khác. Xin lưu ý rằng các trang web được liên kết như vậy có thể có các tuyên bố về quyền riêng tư và / hoặc điều khoản sử dụng khác, không tương thích với các điều khoản của Duyenhaimiennam.vn. Về Nội dung đã nêu và trong mọi trường hợp, Duyenhaimiennam.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ.

Duyenhaimiennam.vn không sàng lọc trước hoặc phê duyệt Nội dung, nhưng Duyenhaimiennam.vn sẽ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình để từ chối, xóa hoặc di chuyển bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua Dịch vụ do vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc Chính sách Riêng tư hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

4. Nội dung, trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web và Nội dung của chúng tôi có sẵn thông qua Dịch vụ có thể chứa các tính năng và chức năng có thể liên kết bạn hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung của bên thứ ba (ví dụ: các trang web khác) hoàn toàn độc lập với Duyenhaimiennam.vn.

Các tương tác của bạn với các pháp nhân hoặc pháp nhân mà bạn đã gặp thông qua Dịch vụ, bao gồm thanh toán và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa bạn và các cá nhân hoặc pháp nhân đó. Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào trong số này. Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi tương tác với các thể chất hoặc pháp nhân khác.

Bạn đồng ý rằng Duyenhaimiennam.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa người dùng trên trang web của chúng tôi hoặc giữa người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào, bạn hiểu và đồng ý rằng Duyenhaimiennam.vn không có nghĩa vụ phải liên quan. Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng khác, theo đây bạn giải phóng Duyenhaimiennam.vn một cách rõ ràng và không thể thu hồi khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại và thiệt hại phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó và Dịch vụ.

5. Vi phạm đáng ngờ

Nếu bạn vì bất kỳ lý do gì tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo các cách khác nhau, vui lòng thông báo cho bộ phận dịch vụ khách hàng của Duyenhaimiennam.vn.

Trong trường hợp đó, vui lòng cung cấp đầy đủ chi tiết cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi để Duyenhaimiennam.vn có thể xác định tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm và mô tả về hành vi vi phạm. Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của bạn.

6. Nội dung của Người dùng

BẠN SỞ HỮU TẤT CẢ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG CỦA MÌNH, BAO GỒM BẤT KỲ ẢNH NÀO MÀ BẠN TẢI LÊN TRANG WEB.

Ở một cấp độ cao. Dịch vụ cho phép bạn tải lên và đăng Ảnh của mình, cũng như văn bản viết, hình ảnh, liên kết web, thông tin vị trí và nội dung khác (“Nội dung người dùng”). Bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn cung cấp trên Dịch vụ sẽ thuộc về bạn hoặc người cấp phép của bạn. Chúng tôi sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Nội dung Người dùng của bạn – nó hoàn toàn, 100%, là của bạn.

Giấy phép có giới hạn cho chúng tôi. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép phụ) để lưu trữ, lưu trữ, chuyển giao, hiển thị, điều chỉnh, thực hiện, tái tạo, sửa đổi, dịch và phân phối Nội dung Người dùng của bạn (toàn bộ hoặc toàn bộ phần) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào (hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển). Bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ không trả tiền cho bạn cho bất kỳ việc sử dụng Ảnh nào của bạn và Ảnh của bạn sẽ được cung cấp cho công chúng để họ sử dụng mà không cung cấp cho bạn quyền ghi công hoặc bồi thường.

Thẩm quyền. Khi bạn tải Ảnh lên Dịch vụ, ngoài giấy phép mà bạn cấp cho chúng tôi để đăng Ảnh công khai và cho phép người dùng khác tải xuống và sử dụng chúng, bạn cũng ủy quyền cho chúng tôi theo bản quyền của bạn để thực thi bất kỳ vi phạm nào đối với giấy phép phụ mà chúng tôi cấp trong Ảnh cho người khác. Nói cách khác, nếu người dùng sử dụng sai một trong các Ảnh của bạn được tải xuống từ Dịch vụ, bạn cho phép chúng tôi thay mặt bạn thực thi bản quyền của bạn đối với Ảnh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều này, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Tuyên bố và Bảo đảm. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình và bất kỳ hậu quả nào xảy ra do bạn đã tải lên hoặc đăng Nội dung người dùng trên Dịch vụ. Mỗi khi bạn tải lên hoặc đăng xuất bản Nội dung Người dùng, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng:

Bạn là người tạo và chủ sở hữu của Nội dung Người dùng hoặc có tất cả các quyền cần thiết từ những người hoặc công ty khác để sử dụng và cho phép người dùng khác sử dụng Nội dung Người dùng của bạn trên Dịch vụ như được trình bày trong Phần 6 này; andNội dung người dùng của bạn (bao gồm cả khi bạn, chúng tôi hoặc những người dùng khác của Dịch vụ sử dụng) không và sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc quyền nhân thân , hoặc vu khống, bôi nhọ, hoặc bôi nhọ bất kỳ ai. Nói cách khác, Nội dung Người dùng của bạn phải là tác phẩm gốc của bạn và bạn phải có sự cho phép của bất kỳ bên thứ ba nào có quyền đối với Nội dung Người dùng trước khi bạn tải lên hoặc đăng Nội dung Người dùng lên Dịch vụ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Không có cách nào hợp lý để chúng tôi giám sát tất cả Nội dung người dùng được tải lên hoặc đăng lên Dịch vụ và chúng tôi không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc những người dùng khác phải theo dõi, chỉnh sửa hoặc kiểm soát Nội dung người dùng mà bạn và những người khác người dùng tải lên hoặc đăng lên Dịch vụ. Điều này có nghĩa là chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Dịch vụ và bạn đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi về Nội dung Người dùng. Điều đó có nghĩa là, chúng tôi có thể xóa, chỉnh sửa, sàng lọc hoặc chặn bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi Dịch vụ bất kỳ lúc nào (mà không cần thông báo cho bạn trước) vì bất kỳ lý do gì, kể cả khi chúng tôi cho rằng Nội dung Người dùng vi phạm các Điều khoản này hoặc có thể bị phản đối. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung người dùng của những người dùng khác, một số nội dung có thể gây khó chịu, không chính xác hoặc khiếm nhã. Chúng tôi có thể điều tra các khiếu nại cáo buộc rằng Nội dung Người dùng vi phạm các Điều khoản này và trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ quyết định những hành động cần thực hiện (nếu có) đối với Nội dung Người dùng được đề cập.

7. Lạm dụng Duyenhaimiennam.vn

Để Duyenhaimiennam.vn hoạt động như một môi trường hoạt động trong sạch và trang nhã, có một số hạn chế nhất định về những gì bạn có thể đăng trên trang web. Do đó, bạn đồng ý không đăng, gửi email, tải lên, truyền tải hoặc bằng bất kỳ cách nào khác để xử lý hoặc cung cấp Nội dung có sẵn:

Điều đó là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc có hại cho trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;
Đó là nội dung khiêu dâm hoặc mô tả một con người thực hiện hành vi tình dục thực tế hoặc hành vi tình dục khác;
Hành vi đó quấy rối, hạ thấp, đe dọa hoặc thù địch đối với một cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở khuynh hướng chính trị, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật;
Điều đó mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
Điều đó bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng về một người khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của người đó;
Đó là thông tin sai, lừa đảo, gây hiểu lầm, lừa dối hoặc thông tin sai;
Điều đó vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc Nội dung mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc pháp lý nào;
Điều đó cấu thành "tiếp thị liên kết", "thư rác", "thư rác", "nỗ lực lừa đảo", "thư dây chuyền", "kế hoạch kim tự tháp" hoặc quảng cáo thương mại không được yêu cầu;
Điều đó quảng cáo bất kỳ dịch vụ bất hợp pháp nào hoặc bán bất kỳ mặt hàng nào mà việc bán bị cấm hoặc hạn chế bởi luật hiện hành.
Có chứa vi rút hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác, tệp hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;
Điều đó làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường với lượng Nội dung quá lớn (tấn công tràn ngập) đối với Dịch vụ hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng Dịch vụ của những người dùng khác;
Điều đó sử dụng các địa chỉ email gây hiểu lầm hoặc tiêu đề giả mạo hoặc các số nhận dạng bị thao túng khác để che giấu nguồn gốc của Nội dung được truyền qua Dịch vụ; hoặc
Điều đó vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào, chẳng hạn như v.d. thỏa thuận bảo mật.
Ngoài ra, bạn đồng ý không:

Thực hiện bất kỳ hành vi nào hạn chế bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ;
Liên hệ với bất kỳ ai đã yêu cầu không được liên lạc, hoặc liên hệ không mong muốn với bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc theo dõi hoặc quấy rối bất kỳ ai;
Thu thập dữ liệu cá nhân về người dùng khác cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp;
Thay đổi, xóa, can thiệp hoặc làm hỏng bất kỳ phần nào của Duyenhaimiennam.vn
Sử dụng các phương tiện tự động để tải xuống dữ liệu từ Dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng trừ khi được Duyenhaimiennam.vn cho phép rõ ràng;
Sử dụng "đại lý đăng" tức là đại lý, dịch vụ hoặc bên trung gian của bên thứ ba cung cấp để đăng Mặt hàng thay mặt cho người khác, trừ khi được Duyenhaimiennam.vn chấp thuận rõ ràng.
Cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của Duyenhaimiennam.vn hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm gián đoạn, làm giảm chất lượng, cản trở hoạt động của hoặc làm suy yếu chức năng của Dịch vụ hoặc trang web Duyenhaimiennam.vn.
Nói chung, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào (a) có thể gây trở ngại, làm hỏng hoặc khai thác hoạt động kinh doanh của Duyenhaimiennam.vn; (b) có thể quá tải hoặc áp đặt một tải trọng lớn không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Duyenhaimiennam.vn; (c) được sử dụng liên quan hoặc vì lợi ích của bất kỳ doanh nghiệp thương mại hoặc doanh nghiệp cạnh tranh nào; (d) cấu thành hành vi sử dụng trái phép hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc Chính sách Riêng tư; (e) xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu, tên, nhãn hiệu, biểu tượng, URL, Nội dung hoặc Mục, bao gồm nhưng không giới hạn tên công ty, thông tin liên hệ, nhãn hiệu, biểu trưng hoặc URL hoặc đóng khung bất kỳ Nội dung nào và (f) vi phạm luật hoặc quy định hiện hành.

8. Quyền truy cập của bạn

Duyenhaimiennam.vn cấp phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền để truy cập Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Giấy phép này không bao gồm: bất kỳ hoạt động thu thập, tổng hợp, sao chép, sao chép, hiển thị hoặc sử dụng phái sinh nào của Dịch vụ cũng như bất kỳ việc sử dụng các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào trừ khi được JamesEdition cho phép rõ ràng.

9. Chính sách riêng tư

Duyenhaimiennam.vn đã thiết lập Chính sách quyền riêng tư để giải thích cho người dùng cách thông tin của họ được thu thập và sử dụng, điều này bạn cũng đồng ý rằng bạn đã biết rõ và điều đó cấu thành một phần thỏa thuận của bạn khi sử dụng Dịch vụ. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng Duyenhaimiennam.vn có thể, theo quyết định riêng của mình, bảo quản hoặc tiết lộ Nội dung của bạn, cũng như thông tin của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, địa chỉ IP, dấu thời gian và thông tin người dùng khác, nếu luật pháp hoặc quy định khác yêu cầu lệnh hành chính hoặc cách khác để thực thi các Điều khoản Sử dụng; phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; phản hồi các khiếu nại rằng thông tin liên hệ của một bên thứ ba đã được đăng mà không có sự đồng ý; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Duyenhaimiennam.vn, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

10. Hạn chế về dịch vụ

Bạn thừa nhận rằng Duyenhaimiennam.vn có thể thiết lập các giới hạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như bao gồm nhưng không giới hạn số ngày mà Nội dung sẽ được Dịch vụ lưu giữ, giới hạn số lượng và kích thước bài đăng, giới hạn số lượng và kích thước email hoặc Nội dung khác có thể được Dịch vụ truyền tải hoặc lưu trữ và tần suất bạn có thể truy cập Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Duyenhaimiennam.vn không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ Nội dung nào được Dịch vụ duy trì hoặc truyền tải. Bạn xác nhận rằng Duyenhaimiennam.vn có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo, và Duyenhaimiennam.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

11. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Duyenhaimiennam.vn, theo quyết định riêng của mình, có quyền xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, chặn email hoặc địa chỉ IP của bạn hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc một phần của bạn ngay lập tức và không cần thông báo, đồng thời xóa và loại bỏ bất kỳ Nội dung nào trong Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu Duyenhaimiennam.vn tin rằng bạn đã hành động không nhất quán với Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư.

Nếu bạn muốn tạm ngưng hoặc ngừng quảng cáo với Duyenhaimiennam.vn, bạn có thể làm như vậy bằng cách thông báo cho người quản lý của mình hoặc đưa ra yêu cầu tại đây trước ngày thanh toán tiếp theo của bạn. Thông báo nên được đưa ra ít nhất 30 ngày trước khi đăng ký của bạn hết hạn (14 ngày đối với đăng ký hàng tháng).

12. Quyền Sở hữu của Dịch vụ và Nội dung

Nội dung hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu và các công ước quốc tế. Bất kỳ sự sao chép, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc phân phối lại trang web hoặc Nội dung đều bị cấm mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Duyenhaimiennam.vn. Bạn không được thực hiện bất kỳ phương tiện nào dưới bất kỳ hình thức nào để cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào có trong Dịch vụ.

Mặc dù Duyenhaimiennam.vn không yêu cầu quyền sở hữu nội dung mà người dùng của nó đăng, bằng cách đăng Nội dung lên bất kỳ khu vực công cộng nào của Dịch vụ, bạn sẽ tự động cấp và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho Duyenhaimiennam.vn một quyền không thể hủy ngang, không độc quyền, được trả tiền đầy đủ, giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, biểu diễn, hiển thị và phân phối Nội dung nói trên và để chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, Nội dung nói trên, đồng thời cấp và cho phép các giấy phép phụ của những điều đã nói ở trên. Hơn nữa, bằng cách đăng Nội dung lên bất kỳ khu vực công cộng nào của Dịch vụ, bạn tự động cấp cho Duyenhaimiennam.vn tất cả các quyền cần thiết để ngăn cấm mọi hành vi tổng hợp, hiển thị, sao chép, nhân bản, tái sản xuất hoặc khai thác Nội dung trên Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào sau đó.

Cả bạn và bất kỳ ai do bạn chỉ định đều không được phép sửa đổi trang Duyenhaimiennam.vn theo bất kỳ cách nào cũng như bạn không được xuất bản lại, sao chép, truyền hoặc phân phối nó cho mục đích sử dụng thương mại, để tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc để hiển thị công khai dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ như được cho phép trong các Điều khoản Sử dụng này. Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng hoặc trên trang Duyenhaimiennam.vn sẽ cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào, theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Duyenhaimiennam.vn hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.

Bạn hoặc bất kỳ ai do bạn chỉ định đều không được sử dụng, sửa đổi, điều chỉnh, thiết kế đối chiếu hoặc khai thác bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn Toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng.

Duyenhaimiennam.vn có thể (nhưng không có nghĩa vụ) thực thi bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền hợp pháp khác của mình ở mức tối đa có thể theo luật, đồng thời có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại, bồi thường theo lệnh, phí luật sư và truy tố hình sự nếu thích hợp. Duyenhaimiennam.vn bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

13. Từ chối bảo đảm

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB Duyenhaimiennam.vn VÀ DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TRANG WEB Duyenhaimiennam.vn VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý ĐƯỢC TỪ CHỐI RÕ RÀNG. Duyenhaimiennam.vn TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI INTER ALIA VỀ TÍNH BẢO MẬT, TIN CẬY, THỜI HẠN, CHÍNH XÁC VÀ HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB. Duyenhaimiennam.vn TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA KHÁC NHẬN QUA HOẶC QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB Duyenhaimiennam.vn HOẶC CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP QUA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB Duyenhaimiennam.vn. Duyenhaimiennam.vn TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI VIRUSES HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ.

14. Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, Duyenhaimiennam.vn SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB Duyenhaimiennam.vn HOẶC DỊCH VỤ, HOÀN TOÀN LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH CÁC THIỆT HẠI ĐÃ Xảy ra. GIỚI HẠN NÀY CŨNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM KHÁC ĐƯỢC NHẬN THÔNG QUA HOẶC QUẢNG CÁO KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB Duyenhaimiennam.vn HOẶC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB Duyenhaimiennam.vn.

15. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Duyenhaimiennam.vn VÀ NẾU CÁC CÁ NHÂN VẬT LÝ HOẶC HỢP PHÁP ÁP DỤNG VÀ LIÊN KẾT vô hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ Nội dung bạn gửi, đăng hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng, THỎA THUẬN CỦA NGƯỜI QUẢNG CÁO HOẶC CHÍNH SÁCH RIIENG TƯ, việc bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào ở đây HOẶC SAI LẦM KHÁC VỀ TINH THẦN Duyenhaimiennam.vn VÀ CÁC THỎA THUẬN ÁP DỤNG.

16. Luật điều chỉnh và tranh chấp

Điều khoản Sử dụng, Chính sách riêng tư và mối quan hệ giữa bạn và Duyenhaimiennam.vn sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Bạn và Duyenhaimiennam.vn đồng ý rằng tất cả các tranh chấp và khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc mất hiệu lực của hợp đồng này, sẽ được đệ trình lên trọng tài dưới sự bảo trợ của cơ quan quản lý báo chí Có hiệu lực vào ngày thông báo trọng tài được gửi theo các quy tắc đó. Cơ quan quản lý sẽ bao gồm các nhân viên kiểm định được chỉ định theo Pháp luật. Trụ sở và địa điểm phân xử sẽ do cơ quan đó quyết định.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án phải cố gắng thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các quy định khác của Điều khoản sử dụng vẫn còn đầy đủ hiệu lực và hiệu lực. Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào ngược lại, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Điều khoản sử dụng phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó nảy sinh.

17. Vi phạm

Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nghi ngờ nào đối với Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách riêng tư cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi

Nhận thông tin

Để nhận các thông tin mới, nóng về thị trường Bất động sản Miền Nam.

Bằng cách click Đăng ký, bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụngChính sách riêng tư của chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã đăng ký!